بسته بندي فعال : بسته بندي ضد ميكروب | فروشگاه نبض کنکور
دسته بندی

Share

» :: بسته بندي فعال : بسته بندي ضد ميكروب

در سالهاي اخير توجه به بسته بندي فعال در توليد مواد
غذايي افزايش يافته است كه اين امر ناشي از اين حقيقت
است كه اين نوع بسته در مقايسه با نوع مرسوم تنها مسئول
در بر گرفتن و محافظت ماده غذايي در برابر عوامل خارجي
نيست بلكه مزاياي ديگري نيز خواهد داشت مانند كمك به
افزايش ماندگاري ماده غذايي با استفاده از عوامل جاذب
(رطوبت، اكسيژن و….)، عوامل آزاد كننده تركيبات مختلف
(اتانول، دي اكسيد كلرو…)وگرم نمودن وسرد نمودن ماده
غذايي و امكان تعيين ماندگاري مواد غذايي با استفاده از
سنسورها و معرفهاي گوناگون مانند معرفهاي تازگي و بي
عيبي بسته و…كه در ادامه به بحث در مورد آنها پرداخته
مي شود.....

در ادامه با ما همراه باشید تا با پرداخت مبلغی اندک به کلیه اطلاعات ارزشمند این فایل دسترسی پیدا کنید و حمایتی باشد از ما تا بتوانیم محصولات درخور و شایسته ی دیگری به شما عزیزان ارائه بدهیم.

با تشکر از شما دوست عزیز

 

خرید و دانلود محصول

1397/02/29
بسته بندي فعال , بسته بندی , بسته بندي ضد ميكروب , صنایع غذایی